FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति 2075-05-04

७५/७६ 11/16/2018 - 07:04 PDF icon 5-4.pdf

मिति 2075-04-20

७५/७६ 11/16/2018 - 07:00 PDF icon 4-20.pdf

मिति २०७५-०४-०५

७५/७६ 10/11/2018 - 09:27 PDF icon 4-5.pdf

मिति 2075-04-02

७५/७६ 10/11/2018 - 09:15 PDF icon 4-2.pdf

niryaharu

७४/७५ 05/04/2018 - 15:39 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु.pdf

Pages