FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

वडा नं. ८

८ न वडा कार्यालय

८ न वडा कार्यालयकाे कार्यालय टुस्का भन्ने ठाउँमा स्थापना गरेकाे छ ।

Ward Contact Number: 
९८६५८८०५८०

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा महिला सदस्य