FAQs Complain Problems

सूचना

दस्तावेज मिति
सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ८०/८१, सूचना तथा समाचार 09/22/2023 - 00:00
सेवा करारमा पदपूर्तिको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सुचना । ८०/८१, सूचना तथा समाचार PDF icon CamScanner 09-15-2023 11.19.pdf 09/11/2023 - 00:00
Invitation For Bids for Supply and delivary of excavator with Breaker ८०/८१, सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना 09/08/2023 - 13:26
आ ले प प्रतिवेदन ७९-८०, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन PDF icon आन्तरिक लेखा.pdf 09/04/2023 - 00:00
सेवा करारमा पदपूर्तिकाो लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । ८०/८१, सूचना तथा समाचार PDF icon CamScanner 09-07-2023 10.20.pdf 08/31/2023 - 00:00
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ८०/८१, सूचना तथा समाचार 08/11/2023 - 14:03
जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने गरि जिम्मेवारी तोकेकाे सम्बन्धमा ८०/८१, सूचना तथा समाचार PDF icon CamScanner 08-10-2023 10.32.pdf 08/07/2023 - 00:00
आर्थिक बर्ष २०७९।०८० सालको आ य व्यय ७९-८०, वार्षिक प्रगति प्रदिवेदन PDF icon आ य व्यय २०७९।०८०.pdf 08/02/2023 - 00:00
सप्पत्ति विवरणकाे फाराम ८०/८१, सूचना तथा समाचार PDF icon सम्पति विवरण फाराम.pdf 07/21/2023 - 13:08
सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना । ८०/८१, सूचना तथा समाचार PDF icon सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना.pdf 07/18/2023 - 15:53

Pages