FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

सूचना

दस्तावेज मिति
आ.व. २०८१।०८२ का लागि बेरोजगार व्यक्तिकाे सूचिमा सूचिकृत हुन निवेदन दिने सम्बन्धमा रोजगार सम्बन्धी, ८०/८१, सूचना तथा समाचार PDF icon CamScanner 02-13-2024 10.37.pdf 02/12/2024 - 00:00
२०८० सालकाे आधारभुत शिक्षा( कक्षा ८) उतिर्ण परिक्षाकाे समय तालिका सम्बन्धी सूचना ८०/८१, सूचना तथा समाचार PDF icon कक्षा ८ को परीक्षा समय तालिका २०८०.pdf 02/12/2024 - 00:00
लेखा समितिको बार्षिक प्रतिवेदन २०८० ८०/८१, वार्षिक प्रगति प्रदिवेदन PDF icon लेखा समितिको प्रतिवेदन.pdf 02/02/2024 - 10:40
विधायन समितिको बार्षिक प्रतिबेदन २०८० ८०/८१, वार्षिक प्रगति प्रदिवेदन PDF icon विधायन समितिको प्रतिवेदन.pdf 02/02/2024 - 10:30
केदारस्यूँ गाउँपालिकाको हेभी ईक्यूपमेन्ट व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० राजपत्र, ८०/८१ PDF icon केदारस्यूँ गाउँपालिकाको हेभी ईक्यूपमेन्ट व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf 01/29/2024 - 00:00
केदारस्यूँ गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० राजपत्र, ८०/८१ PDF icon केदारस्यूँ गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf 01/29/2024 - 00:00
केदारस्यूँ गाउँपालिकाको अटो र सा र ई-र सा यवथापन तथा सचालन कायिविधि, २०८० राजपत्र, ८०/८१ PDF icon अटो राजपत्र.pdf 01/29/2024 - 00:00
किसान सूचीकरण सम्बन्धी अन्यन्त जरुरी सूचना । ८०/८१, सूचना तथा समाचार 01/21/2024 - 00:00
तरकारी खेति प्रबर्धनका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सुचना ।।। ८०/८१, सूचना तथा समाचार 01/21/2024 - 00:00
Invitation Bids for Construction Of Projects ८०/८१, सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना PDF icon CamScanner 01-17-2024 10.50.pdf 01/17/2024 - 11:36

Pages