FAQs Complain Problems

सूचना

दस्तावेज मिति
द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपत्कालीन चिकित्सकीय समूह परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ८०/८१, ऐन, कानुन तथा निर्देशिका PDF icon द्रुत प्रर्तिकार्य निदशिका.pdf 06/13/2024 - 09:48
गाउँपालिकाको प्रतिक चिन्ह (लोगो) निर्माण गरि पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ८०/८१, सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना 06/11/2024 - 13:43
सुचिकृत हुने सम्बन्धमा सूचना ८०/८१, सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना PDF icon CamScanner 06-10-2024 16.34 (1).pdf 06/11/2024 - 13:40
सूचना सूचना सूचना ८०/८१, सूचना तथा समाचार 05/13/2024 - 22:44
लिखित परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ८०/८१, सूचना तथा समाचार 05/12/2024 - 00:00
Invitation bid for Sanitary Pad ८०/८१, सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना PDF icon alpdf-42_2.pdf 05/06/2024 - 00:00
Invitation bids for Construction of Project ८०/८१, सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना PDF icon 05-02-2024 11.47_2.pdf 05/02/2024 - 15:08
Invitation bid for Construction of Project ८०/८१, सूचना तथा समाचार, सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना PDF icon 05-02-2024 11.47_1.pdf 05/02/2024 - 15:07
लागत सहभागितामा विधुतीय चुलो जडान गर्न निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ८०/८१, सूचना तथा समाचार PDF icon CamScanner 03-28-2024 17.04.pdf 03/28/2024 - 17:07
आवश्यक कागजातहरु सहित सम्झौता लागि सुचना सुचना सुचना ८०/८१, सूचना तथा समाचार PDF icon 03-15-2024 13.52.pdf 03/15/2024 - 00:00

Pages