FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
केदारस्यूँ गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०८० ८०/८१ 02/01/2024 - 00:00 PDF icon केदारस्यूँ गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०८०.pdf
केदारस्यूँ गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/19/2024 - 00:00 PDF icon केदारस्यूँ गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
केदारस्यूँ गाउँपालिकाको हेभी ईक्यूपमेन्ट व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/19/2024 - 00:00 PDF icon केदारस्यूँ गाउँपालिकाको हेभी ईक्यूपमेन्ट व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 07/06/2023 - 00:00 PDF icon विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
केदारस्युँ गाउँपालिका गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/05/2023 - 00:00 PDF icon केदारस्युँ गाउँपालिका गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 06/27/2023 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
स्थानीय तह कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०७९।०८० ७९-८० 03/15/2023 - 13:07 PDF icon स्थानी तह स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७९।०८०.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 07/09/2022 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
केदारस्यूँ गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७९ ७९-८० 06/25/2022 - 00:00 PDF icon केदारस्यूँ गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७९.pdf
गाउँ / नगर बस्तुस्थिति विवरण तयारी ( पहिलो संशोधन ) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 06/16/2022 - 12:36 PDF icon गाउँ नगर बस्तुस्थिति विवरण तयारी ( पहिलो संशोधन ) कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages