FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तह कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०७९।०८० ७९-८० 03/15/2023 - 13:07 PDF icon स्थानी तह स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७९।०८०.pdf
गाउँ / नगर बस्तुस्थिति विवरण तयारी ( पहिलो संशोधन ) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 06/16/2022 - 12:36 PDF icon गाउँ नगर बस्तुस्थिति विवरण तयारी ( पहिलो संशोधन ) कार्यविधि, २०७८.pdf
अपाग परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 06/09/2022 - 15:19 PDF icon अपाअ‌गता कार्यविधि २०७६.pdf
केदारस्युँ गाउँपालिकाकाे सार्वजनिक सुनुवार्इ २०७७ ७७/७८ 06/09/2022 - 14:32 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई pdf.pdf
घ बर्गकाे निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/09/2022 - 15:58 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि -OK.pdf
गाउँ विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७५ ७५/७६ 05/09/2022 - 15:38 PDF icon २३. गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन-OK.pdf
केदारस्युँ गाउँपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन २०७५ ७५/७६ 05/09/2022 - 15:37 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुप.pdf
एफ एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/09/2022 - 15:35 PDF icon ११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४-GauShaba Lanu Parne.pdf
स्थानिय तहमा गरिवि निवारणकालागि लधु उधम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/09/2022 - 15:34 PDF icon 5 गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७५-5.pdf
केदारस्युँ गाउँपालिकाकाे प्राइभेट फर्म दर्ता कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 05/08/2022 - 16:00 PDF icon प्राइभाट २०७८.pdf

Pages