FAQs Complain Problems

व्यवसाय नविकरण गर्नकाे लागी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
एक वर्षकाे लागि
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
केदारस्यू गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
२०००
आवश्यक कागजातहरु: 

कर तिरेकाे प्रमाण पत्र
राजश्व तिरेकाे प्रमाण पत्र
धरेलु मा प्रेश गरेकाे प्रमाण पत्र