FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

माल पाेत तथा भूमी कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा कार्यालय / राजश्व शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
वडा कार्यालयकाे नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन पत्र २. प्रथम वर्षको लागि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, नविकरणका लागि अघिल्लो आ.व. मा मालपोत तिरेको रसिद वा यस का।्यालयबाट जारी गरिएको मालपोत नवीकरण बुक ३. घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको प्रमाण